OPEN
Poistenie
POISTENIE ZODPOVEDNOSTI
 • Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi
 • Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania
 • Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania štátnych zamestnancov (vojaci, colníci, policajti)
 • Poistenie profesnej zodpovednosti
 • Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov
 • Poistenie právnej ochrany
 • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní medzinárodnej prepravy tovaru
 • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní vnútroštátnej prepravy tovaru
POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL
 • Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
 • Skupinové povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
 • Havarijné poistenie
 • Skupinové havarijné poistenie
ŽIVOTNÉ POISTENIE
 • Kapitálové životné poistenie
 • Investičné životné poistenie
 • Garantované investičné životné poistenie
 • Vkladové životné poistenie
 • Rizikové životné poistenie
 • Štipendijné poistenie
 • Venové poistenie
 • Skupinové životné poistenie
CESTOVNÉ POISTENIE
 • Poistenie služobných ciest
 • Poistenie liečebných nákladov pre jednotlivcov a pre skupiny
 • Komplexné cestovné poistenie pre jednotlivcov a pre skupiny
 • Poistenie Au-pair – Európa
 • Poistenie Au-pair – svet
 • Poistenie v horách
POISTENIE MAJETKU
 • Poistenie rodinného domu
 • Poistenie rekreačných chát a chalúp
 • Poistenie bytových domov
 • Poistenie budov vo výstavbe
 • Poistenie domácnosti
POISTENIE SCHOPNOSTI SPLÁCAŤ PLATBY
 • Poistenie schopnosti splácať hypotekárny úver
 • Poistenie schopnosti splácať pravidelné platby
ZDRAVOTNÉ A ÚRAZOVÉ POISTENIE
 • Úrazové poistenie
 • Skupinové úrazové poistenie
 • Poistenie dennej dávky pri pobyte v nemocnici
 • Poistenie dennej dávky pri práceneschopnosti
 • Poistenie trvalej invalidity následkom úrazu
 • Poistenie smrti následkom úrazu
 • Denné odškodné pri práceneschopnosti
 • Denné odškodné z dôvodu hospitalizácie
 • Denné odškodné za čas nevyhnutného liečenia úrazu
 • Poistenie zlomenín dlhých a krátkych kostí u detí
 • Poistenie kozmetických operácií
 • Bolestné
 • Poistenie kritických chorôb
 • Poistenie chirurgického zákroku
 • Rekonvalescencia