OPEN
Faktoring

Faktoring je jednoduchý spôsob prevádzkového financovania krátkodobých pohľadávok z obchodného styku pred lehotou ich splatnosti. Prostredníctvom faktoringových služieb budete mať peniaze od svojich odberateľov skôr, ako ich majú zaplatiť.

Prečo faktoring od nás a jeho výhody?
Peniaze z financovaných pohľadávok Vám pripíšeme na účet do 48 hodín!
Preddavky za financované faktúry Vám poskytneme až do výšky 100% pohľadávky!